Altijd toegang tot actuele leermiddelen: Magister maakt het mogelijk.

Placeholder

Tijdens Magister Live 2022 in Eindhoven en Maarssen presenteerde Magister haar nieuwste innovaties en toekomstvisie. Magister vindt het belangrijk dat docenten en leerlingen eenvoudig toegang hebben tot actuele leermiddelen. Nu is de leermiddelenketen nog onoverzichtelijk, maar Magister brengt daar verandering in. Ontdek welke stappen Magister al heeft gezet.

Vincent Tedjakusuma is Product Manager bij Magister en reist met het publiek door de tijd. Van het papieren lesboek tot een online aanbod van losse lesmodules. “We bevinden ons nu in een tussenfase”, vertelt Tedjakusuma. “Er is al veel mogelijk op digitaal vlak, maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen. Magister wil de overkoepelende toezichthouder zijn in de leermiddelenketen. Voor scholen, leerlingen en distributeurs.”

Van papieren lesboek naar digitale kopie

We komen uit een fysieke wereld waarin leerlingen boeken bestellen via formulieren, deze verzenden ze naar de distributeur die vervolgens contact opneemt met de uitgever. De uitgever verzendt de boeken naar de distributeur die ze dan weer aan de leerling levert. En dan start het schooljaar met een tas vol gedrukte boeken.
Tedjakusuma: “Deze verschillende schakels maken de leermiddelenketen onoverzichtelijk. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor de distributeur en de uitgever. Als er ergens in de keten iets fout gaat, is het lastig te achterhalen waar de fout zit. Scholen en leerlingen worden dan vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Magister wil dat veranderen.”

Volgens Tedjakusuma wordt er tegenwoordig al vaker gekozen voor een digitale kopie van het gedrukte boek. Leerlingen ontvangen dan geen doos boeken meer, maar een vouchercode of een wachtwoord waarmee zij online toegang krijgen tot de verplichte leermiddelen per vak. “Dit is al een grote verandering”, stelt hij. “Maar er is veel meer mogelijk, waaronder adaptief onderwijs. Dat betekent dat Magister de lesstof modulair aan wil bieden zodat docenten de vrijheid hebben hun eigen lesprogramma samen te stellen. Magister werkt daarvoor samen met uitgeverijen en distribuerende partijen.

Een goede start met Stichting SEM

Om ervoor te zorgen dat scholen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd en om het adaptieve onderwijs mogelijk te maken, is een centrale toezichthouder nodig die tussen alle partijen zit. Vanaf nu neemt Magister deze rol op zich. Tedjakusuma: “Magister de schakel tussen scholen, leerlingen, uitgeverijen en distributeurs. We zijn een databron waarin alle partijen samenkomen. Deze positie willen wij optimaal benutten.”

Verschillende partijen, waaronder educatieve uitgevers, distributeurs, ELO’s en schoolportalen uit de leermiddelenketen richtten het afgelopen jaar uitvoeringsorganisatie Stichting SEM (Samenwerkende Educatieve Marktpartijen) op voor een optimale samenwerking in de leermiddelenketen. Het programma Start Schooljaar is door SEM in het leven geroepen om een probleemloze start van het schooljaar met digitaal lesmateriaal te realiseren. De eerste pilots starten dit jaar. Het doel is ervoor te zorgen dat de fysieke en digitale leermiddelen elkaar versterken en dat lesmateriaal altijd aansluit bij de actualiteit en direct toegankelijk is voor docenten en leerlingen.

Magister houdt de lijntjes kort

Magister is, als onderdeel van Stichting SEM, de verbindende factor tussen de partijen en heeft een aantal ideeën voor een digitale toekomst. Als eerste wil Magister controle en inzicht bieden in de keten. Als schakel heeft Magister inzicht in data als leerlinggegevens, schoolgegevens, lesstof en online publicaties. Tedjakusuma: “Magister is er voor leerlingen en scholen. Daarom hebben wij toegang tot de gegevens die relevant zijn voor uitgeverijen en distributeurs. Denk bijvoorbeeld aan leerlingaantallen per vak om de hoeveelheid lesmateriaal door te kunnen geven aan uitgeverijen en distributeurs. Een bestelformulier wordt zo op de lange termijn overbodig.” Er ontstaan kortere lijntjes in de leermiddelenketen die altijd via Magister lopen. Scholen hebben hier ook profijt van. Als er een probleem is, komt de klacht binnen bij een centrale helpdesk en wordt er in de hele keten gezocht naar een oplossing. Zo worden scholen niet meer van het kastje naar de muur gestuurd.

Actueel lesmateriaal binnen handbereik

Een grote wens van scholen en Magister is om het lesmateriaal actueel te houden. Daarvoor schakelt Magister met uitgeverijen. Nieuw lesmateriaal wordt direct online aangeboden aan leerlingen. Tedjakusuma geeft een voorbeeld: “De oorlog in Oekraïne heeft veel impact op leerlingen. Scholen kunnen hierop inspelen door daar bijvoorbeeld tijdens de aardrijkskunde- of geschiedenislessen aandacht aan te besteden. Vanuit een uitgeverij kregen wij te horen dat zij ondersteunend materiaal publiceren over dit actuele onderwerp. Wij zorgen er dan voor dat dit online beschikbaar is en dat scholen daar ook vanaf weten.”

Op naar een digitale toekomst met Magister

Magister hoopt de schakelrol in de toekomst verder uit te breiden en dat steeds meer partners zich aansluiten bij Stichting SEM. De pilots starten aankomend schooljaar. Daarna volgt er een evaluatieperiode en maakt Magister de vervolgstappen van Stichting SEM bekend.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken