Magister Inzicht.

Houd eenvoudig een vinger aan de pols bij al uw leerlingen met Magister Inzicht

Placeholder

Gedrag zegt veel over de motivatie van leerlingen. Wanneer de motivatie toe- of afneemt, is dat meestal direct in het gedrag van uw leerling terug te zien. Met de module Magister Inzicht houdt u eenvoudig een vinger aan de pols bij alle leerlingen en pikt u afwijkingen snel op.

Actuele en historische informatie in beeld

Magister Inzicht biedt docenten en mentoren een compleet beeld van álle actuele en historische gebeurtenissen rondom uw leerlingen. Met Magister Inzicht ontsluit u eenvoudig allerlei soorten informatie. Dat varieert van absent, te laat en ziek tot materiaal vergeten, huiswerk vergeten of uit de klas gestuurd. Met Magister Inzicht zet u de zaken die docenten toch al registreerden in om de motivatie van uw leerlingen op een makkelijke manier te monitoren en – waar nodig – tijdig voor verandering te zorgen.

Van helikopterblik naar individueel beeld

Magister Inzicht is eenvoudig in gebruik en volledig geïntegreerd binnen Magister. Alle informatie die de module laat zien, komt rechtstreeks uit het systeem. De module biedt uitgebreide tel- en sorteermogelijkheden. Daardoor is het heel makkelijk om met een helikopterblik naar bijvoorbeeld klassen of jaarlagen te kijken. Vanuit die totaaloverzichten kunt u vervolgens vlot inzoomen op specifieke leerlingen die afwijkend gedrag vertonen of op een andere manier opvallen. Hierdoor kan de school al in vroeg stadium actie ondernemen en bijsturen.

Voortdurend in ontwikkeling

Het onderwijs staat nooit stil. Dat geldt ook voor de modules van Magister. Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar manieren om Magister Inzicht nóg beter te maken. Met Magister Inzicht wordt het op termijn voor ouders bijvoorbeeld veel makkelijker om verzuim te registreren. Ook maken we het voor docenten nog veel makkelijker om aan te geven welke leerlingen afwezig zijn.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Demo aanvragen