Magister voor schoolleiders.

Schoolleiders staan voor de uitdagende taak om het onderwijs op school zo vorm te geven dat het blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Ontwikkelingen waarin het individu steeds meer centraal staat – met al zijn talenten en behoeften. En waarin digitalisering in toenemende mate een rol speelt. Rekening houdend met een stijgend lerarentekort en toenemende concurrentie. En dit alles binnen het budget dat hen door DUO wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen, type opleiding, en tal van andere factoren.

Placeholder

Dashboards

Logo TIG

Schoolleiders werken graag met dashboards. De dashboards verschaffen gedetailleerde managementinformatie en geven een kraakhelder beeld van zaken als bekostiging, budgettering, leerrendement, concurrentiepositie en innovatiestrategie.

The Implementation Group (TIG) maakt als zuster-werkmaatschappij binnen Iddink Group gebruik van informatie uit Magister voor management dashboards.  

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken