Juridische zaken.

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de online serviceomgeving Magister Service (inlog vereist) onder de paragraaf juridische documenten. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden worden toegezonden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onvolkomenheden bevat. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en gecontroleerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Er wordt op de website van Magister gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor statistieken (de analyse van bezoekersgedrag). Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de cookie mogelijkheden uit te uitschakelen. Indien u cookies accepteert, zullen zij voor de duur van uw bezoek op de website blijven, tenzij u deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Fotografiegebruik

Voor onze marketingcommunicatie uitingen willen wij een zo reëel mogelijk beeld van een school weergeven. Daarvoor vragen wij regelmatig professionele fotografen om fotoseries voor ons te maken in samenwerking met scholen, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Soms maken we ook gebruik van stockfotografie. Waar mogelijk gebruiken wij in applicatieschermen, van Magister Web en App, avatars of aangekochte stockfotografie. De leerlingen met foto/avatar en voornaam/achternaam zijn dus ter illustratie en de namen/naamcombinaties zijn zelf bedacht.

Heeft u een mooi schoolgebouw? Dan komen wij altijd graag met u in contact om deze locatie voor onze fotografie te gebruiken. We zijn blij als u ons daarover mailt naar communicatie@iddinkgroup.com

Gebruikersvoorwaarden API

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Magister API:

 • Magister maakt binnen haar dienstverlening gebruik van een Application Programming Interface (API).
 • Het gebruik van de Magister API is voorbehouden aan Iddink Digital B.V. en wordt gebruikt ten behoeve van dienstverlening binnen Magister.
 • Het gebruik van de API door overige, niet-geautoriseerde partijen is verboden.
 • Het ongeoorloofd gebruik maken van de API van Magister wordt gezien als een inbreuk op de rechten van Iddink Digital B.V., de Onderwijsinstelling(en) en/of de betrokkenen.

Gebruikersvoorwaarden Credentials

Voorwaarden met betrekking tot gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord van het Magister-account:

 • Gebruikers/ Leerlingen krijgen de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord, deze zijn strikt persoonlijk en geheim. 
 • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen nooit met derden worden gedeeld.
 • Magister (Iddink Digital B.V.) zal nooit vragen om gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet op sites/apps/toepassingen van derden worden ingevoerd of kenbaar worden gemaakt. 
 • Controleer altijd of de URL klopt voordat er gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden ingevoerd. Het domein van de URL moet voldoen aan https://schoolnaam.magister.net 
 • Zorg dat u/je niet verleidt wordt om in te loggen in applicaties van derden of via links die u/je worden aangeboden per e-mail. 
 • Log alleen in op computer met een up-to-date besturingssysteem en een werkende virusscanner.
 • Log altijd uit na het gebruik van Magister door de uitlog procedure te volgen. 
 • Neem bij twijfel of onregelmatigheden altijd contact op met de applicatiebeheerder op uw/je school. 
 • Magister (Iddink Digital B.V.) kan alleen garanties afgeven omtrent de vertrouwelijkheid van gegevens zolang gebruikers de instructies van uw/je school en Iddink Digital B.V. goed opvolgen.

Responsible disclosure

Bij Iddink Digital B.V. vinden wij de veiligheid van Magister erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van Magister kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in de systemen heeft gevonden, horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Hiervoor hebben wij een Responsible Disclosure opgesteld.