Magister voor docenten.

Docenten geven vak- en praktijklessen, hoorcolleges en werkcolleges. Ze coachen en motiveren leerlingen om vanuit zelfregie gedurende de schoolcarrière optimaal tot bloei te laten komen in kennis en kunde. En ze bereiden leerlingen voor op het vervolg van hun leefpad met inzet van hun talenten.

Placeholder

Docenten gebruiken Magister Web en de app Docenten voor:

  • De administratie: aanwezigheid registeren, cijfers noteren en publiceren, gedrag vastleggen voor vervolgacties). 
  • Het plannen van kennisoverdracht: huiswerk en opdrachten opgeven incl. koppelen van bronbestanden en leermaterialen. 
  • Het beoordelen van opdrachten: feedback geven in opdrachten, plagiaatcontroletool).
  • Het monitoren van de voortgang van de leerling o.b.v. gedrag in de klas, verzuim, ingeleverde opdrachten, cijfers.

Docenten vinden in de Magister applicatie snel hun weg. En als zij vragen hebben dan zijn er instructievideo’s, de Help en natuurlijk trainingen.

Kennisbank

In onze uitgebreide Kennisbank vindt u uitleg, handleidingen, video’s en andere zaken die u helpen om álles uit Magister te halen.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken