Magister Zorg.

Stel snel en eenvoudig OPP’s op met Magister Zorg

Placeholder

Magister Zorg ondersteunt u optimaal in de uitvoering van uw zorgprocessen. De module zorgt voor inzicht, structuur en afstemming rondom uw ontwikkelingsperspectiefplannen. Zo bespaart uw school veel tijd en voldoet u bovendien moeiteloos aan de eisen van de Wet Passend Onderwijs.

De nieuwe standaard

Het ontwikkelingsperspectiefplan is een belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden. Magister Zorg helpt u bij het opstellen en beheren van OPP’s. Alle gevoelige zorggegevens van uw leerlingen worden opgeslagen in de veilige Magister omgeving. We hanteren daarbij een standaard die voldoet aan álle wettelijke eisen en tóch voldoende flexibiliteit biedt voor uw eigen invulling. Na publicatie is het OPP via Magister in te zien voor ouders en leerlingen. U kunt u nauwkeurig bepalen welke collega’s toegang hebben tot deze informatie.

Werk efficiënt en gestructureerd

Met de zorgmodule van Magister componeert u soepel een ontwikkelingsperspectiefplan voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat gebeurt aan de hand van een helder en gestructureerd proces dat drie stappen kent. In de eerste stap haalt de module informatie van de leerling uit Magister. Die informatie wordt meteen in het OPP gezet. In stap twee vindt de analyse van de ondersteuningsbehoefte plaats. En in stap drie formuleert u de doelstellingen voor de leerling. We ontwikkelden deze aanpak in nauw overleg met het werkveld.

Veiligheid en privacy geborgd

Ook in Magister Zorg staat veiligheid voorop. Alleen collega’s met de juiste rechten, hebben toegang tot de privacygevoelige informatie in het OPP. De mentor en de zorgcoördinator krijgen rechten om het ontwikkelingsperspectiefplan in te zien en te bewerken. Mentoren en bepaalde docenten kunnen het OPP inzien, bijvoorbeeld voor evaluaties. Leerlingen, ouders en zorgcoördinatoren kunnen het OPP bovendien digitaal ondertekenen binnen Magister. Omdat het hele proces snel, veilig en digitaal verloopt, zorgt u bovendien voor snellere bekostiging bij SMV’s.

Maak kennis met het Ontwikkelingsperspectiefplan

Bespaar uw Coördinator Passend Onderwijs tijd!

Op de Kennisbank kunt u hier de 3 stappen wat dieper bekijken. Met informatie over extra’s zoals het kunnen toevoegen van alle belangrijke (zorg)documenten aan het OPP en het toevoegen van evaluaties van gestelde doelen en afspraken.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Demo aanvragen