Verantwoording & Verzuim.

Verantwoording en het registreren van verzuim: een belangrijk proces om aan te pakken voor Magister.MX.

Placeholder

We zijn al even op weg naar het nieuwe Magister. De eerste stap die we daarin zetten was Magister Web voor OOP. Maar het nieuwe Magister gaat veel verder. Met magister.MX werken we samen met gebruikers toe naar één Magister-omgeving voor iederen. Het startpunt van de schooldag, waarin elke gebruiker vanuit één interface werkt. We nemen u graag mee hoe het volgende onderwijsproces, Verantwoording & Verzuim, samen met gebruikers vorm krijgt in het nieuwe Magister: Magister.MX.

Stap voor stap

Verantwoording en verzuimregistratie zijn essentiële processen op elke middelbare school. Het zijn bovendien processen waar zowel ondersteunend als onderwijzend personeel én ouders veel wensen en ideeën over hebben.
Omdat het zoveel gebruikers van Magister raakt, is Verantwoording & Verzuim een te complexe functionaliteit om in één keer uit te rollen. Dat pakken we in fasen op, zodat we samen de functionaliteit aansluiten op de behoeften vanuit het onderwijs:

  • We hebben intensieve gesprekken gehad met praktijkmensen in het gebruikerspanel.
  • En diverse concepten getoetst.
  • En gaan nu al met een aantal scholen een pilotfase starten.

Pilotfase gestart

Voor Verantwoording & Verzuim volgen we dezelfde stappen als voor iedere innovatie en verbetering. Altijd samen, doordacht en met oog voor de toekomst. Na het toetsen van verschillende concepten zijn we inmiddels aangekomen bij het monitoren en verbeteren van het concept. Een aantal pilotscholen gaan begin 2024 de vernieuwde webversie van Verantwoording & Verzuim gebruiken. We verzamelen zo feedback die we verwerken, voordat alle scholen Verantwoording & Verzuim in hun Magister Suite beschikbaar krijgen. Dit wordt start schooljaar 2024-2025 verwacht. Elke school kan daarna zelf bepalen wanneer het gaat werken met de nieuwe webversie.

Wat houdt Verantwoording & Verzuim in?

Collega’s werken straks dus op één plek samen aan Verantwoording & Verzuim, van receptionist tot docent en van verzuimcoördinator tot mentor. Daarnaast voeren we op basis van de input vanuit de gebruikerspanels de volgende verbeteringen in Verantwoording & Verzuim door:

  • Ouders kunnen hun kinderen, en 18+-leerlingen zichzelf, via de app ziek en beter melden.
  • Ouders kunnen leerlingen, en 18+-leerlingen zichzelf, via de app afwezig melden, ook voor een kortere tijd.
  • Een ziekmelding blijft staan tot de ouder de leerling beter meldt.
  • De school bepaalt de redenen voor afwezigheid per locatie. Ook bepaalt de school per locatie of afmelden via de app mogelijk is.
  • Alle verzuimregistratie op school kan via de webapplicatie van Magister.
  • De registratie van afwezigheid gaat op klokuren in plaats van lesuur. Magister verwerkt automatisch welke lesuren de leerling afwezig is.
  • Het aanpassen van een afwezigheidsmelding verloopt logischer. Hierdoor kan een docent niet zomaar een melding verwijderen.
Mobile gebruikers: Klik op de image om de image los te openen en in te kunnen zoomen

Blijf op de hoogte

Abonneer u op de themanieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe Magister.MX.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten wat Magister.MX voor uw school kan betekenen?
Neem dan contact op met uw Accountmanager.

Afspraak maken