Samenwerken aan vakinhoud en -sjablonen.

Makkelijk lesmateriaal delen en kopiëren in Magister.learn

In het schooljaar 2022-2023 nam Zone.college Almelo deel aan de pilot voor Magister.learn. De school was erg benieuwd naar Magister.learn. Kunnen docenten hier goed in samenwerken? En is de synchronisatie met Magister sterk? Inmiddels heeft Zone.college het antwoord op deze vragen. Spoiler: de school werkt sinds de zomer van 2023 in Magister.learn.

Zone.college biedt groen onderwijs aan alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Leerlingen kunnen hier alle vmbo-leerwegen binnen het profiel groen volgen. Plus leerroutes die vmbo en mbo combineert: VMR en het Groene Lyceum.

Beste uit de test

“Vijf jaar geleden merkten we dat onze elektronische leeromgeving niet meer aansloot bij waar we ICT in ons vmbo-onderwijs voor wilden gebruiken”, blikt Erwin Schuttenbeld, praktijkdocent profiel Groen bij Zone.college, terug. “Zo wilden we een koppeling met de lesmaterialen van uitgevers en een optie waarmee we flexibeler opdrachten kunnen inleveren. Daarnaast hebben we toen leerlingen en docenten om input gevraagd via een tevredenheidsonderzoek over de toenmalige ELO. Zo kwamen we tot de beste keuze op dat moment: Magister.me.”

Toen Magister.me stopte, woog Zone.college op dezelfde grondige manier de alternatieven tegen elkaar af. “Nu was Magister.learn de beste optie voor het vmbo. Veel van de mogelijkheden die we in Magister.me hadden, komen terug in Magister.learn. We wilden namelijk de koppeling met lesmateriaal van uitgevers behouden en ook de synchronisatie met Magister is enorm waardevol.”

Vrijheid in lesvolgorde en opdrachten

Magister.learn heeft de mogelijkheid om lesmateriaal en lesmethodesjablonen van uitgevers in de digitale leeromgeving te plaatsen. Schuttenbeld is te spreken over de vrijheid die Magister.learn biedt om dit materiaal naar eigen inzicht in te delen. “Je hoeft niet de hoofdstukken van het boek te volgen. Je bent vrij om ze in een andere volgorde te zetten. Een volgorde die aansluit op het PTA. Wij willen de opdrachten aanbieden op basis van de eindterm waar ze bij horen.”

Sommige docenten gaan nog een stap verder. Schuttenbeld: “Je kan ook je eigen materiaal toevoegen. Bepaalde vakken hebben geen lesmethode en die docenten voegen volledig eigen inhoud toe: theorie, opdrachten, presentaties. Ook als je wel een lesmethode hebt die digitaal materiaal aanbiedt, kun je dat materiaal mengen met eigen opdrachten en toelichting. Of linkjes naar andere websites, zoals een extern toetssysteem.”

Samenwerken binnen de sectie

Schuttenbeld richt Magister.learn samen met zijn collega’s van de sectie in. “We zetten gezamenlijk per niveau en leerjaar een vaksjabloon op. We nemen hier zelfs de volledige planning met actuele data in op. Dat sjabloon kopieert iedere docent vervolgens naar de eigen omgeving binnen Magister.learn. Zo hoeft de docent niet meer individueel het thema in te richten en data in te stellen. Je bent dus snel klaar, kan sjablonen ieder jaar opnieuw gebruiken en werkt binnen de sectie op dezelfde manier met hetzelfde materiaal.”

Bijkomend voordeel is de duidelijkheid voor leerlingen over waar ze hun opdrachten moeten inleveren, benadrukt Schuttenbeld: “En je voldoet ook meteen aan wet- en regelgeving. Alle opdrachten zijn direct gearchiveerd. Je raakt dus niets meer kwijt in een mailbox zoals bij het vertrek van een docent.”

Tip: een docent als beheerder

Schuttenbeld heeft nog een waardevolle tip voor scholen die ook met Magister.learn aan de slag willen: “Beleg het beheer van Magister.learn bij een docent. Die spreekt dezelfde taal als collega’s. Dat is makkelijk wanneer er aanpassingen of oplossingen nodig zijn. Een docent weet beter wat in de ELO nodig is om goed les te geven, vervalt minder snel in technische vaktermen en weet wat de gevolgen van bepaalde wijzigingen zijn voor het onderwijs.”

Ook raadt Schuttenbeld scholen aan voor een implementatie te kiezen die bij de organisatie past: “Wij zorgen dat het gebruik van Magister.learn zich als een olievlek binnen Zone.college verspreidt. Zo geven we alle docenten de tijd en begeleiding die ze nodig hebben. Zet sowieso de implementatiemogelijkheden en e-learnings van Magister.learn in. Die zijn zeer waardevol.”

Meer informatie

Lees ook de overwegingen en ervaringen van andere scholen met Magister.learn. Hier leest u de mogelijkheden en voordelen voor de school, docenten én leerlingen van Magister.learn.

Ook aan de slag met Magister.learn?

Neem dan contact met ons op.

Ja, ik wil aan de slag met Magister.learn