Bij elke naam een groen vinkje

De trainers van Magister helpen scholen om álles uit Magister te halen. Een van de meest populaire trainingen draait om het thema bekostiging. Tijdens die (online) training leren deelnemers precies hoe ze Magister in kunnen zetten om de jaarlijkse bekostigingscyclus soepel en foutloos te laten verlopen.


Meer tijd en minder discussie voor roostermakers van VOBO-scholen

Op de scholen van Voorgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO) krijgen leerlingen keuzewerktijd. Daarom startte de scholengemeenschap met de dynamische roosterkoppeling van Magister.


Goed voorbereid op weg naar de examenuitslagdag

De dag waarop de examenuitslagen bekend worden gemaakt, moet vlekkeloos verlopen. Iedereen die betrokken is bij de examenverwerking in Magister, moet precies weten wat er moet gebeuren.


Design Sprints maken Magister steeds beter

Magister is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen de software wordt steeds beter, ook de interface wordt steeds gebruiksvriendelijker. De wensen, problemen én frustraties van gebruikers staan steeds centraler bij het verbeteren van Magister. Designer Don Crowley is verantwoordelijk voor Magisters User Experience.


Loopt uw bekostigingsadministratie synchroon met DUO?

Voor de bekostiging is het van belang dat uw administratie synchroon blijft met de registers van DUO. Immers uw bekostiging wordt gebaseerd op de informatie in de registers van DUO. Om deze registers actueel te houden worden vanuit Magister, op basis van mutaties die u vastlegt, real-time gegevens uitgewisseld met de registers van DUO.


Met deze tips zorgt u voor een kloppende leerlingentelling

De hoogte van uw basisbekostiging wordt grotendeels bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat uw school telt en het onderwijs dat ze volgen. Hoe zorgt u dat elke leerling correct geteld wordt?


Zo komt de basisbekostiging tot stand

Uw VO-school wordt bekostigd door de Rijksoverheid. Een belangrijk onderdeel van deze bekostiging is de basisbekostiging. Maar welke stappen moet u zetten en waar moeten u op letten? We zetten deze jaarlijkse cyclus stap voor stap voor u uiteen.


De 5 belangrijkste aandachtspunten voor de ROD-uitwisseling

Maak kennis met de 5 belangrijkste aandachtspunten voor de uitwisseling met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van DUO.


Hoe gaan we dit samen oplossen?

De coronapandemie heeft geweldig veel impact op het verloop van de aankomende eindexamenperiode. Corona-eisen én nieuwe overheidsregels zorgen ervoor dat de meeste draaiboeken en procedures nutteloos zijn. Goed inspelen op de nieuwe regels vraagt veel, zowel van de scholen als van het team achter Magister. Om de juiste beslissingen te nemen rondom de examenfunctionaliteiten ging Magister uitgebreid in overleg met de gebruikers.


DUO en Magister werken toe naar een bijzondere examenperiode

Eind 2020 jaar werd duidelijk dat de examinering in 2021 heel anders zou verlopen dan normaal. Achter de schermen werden alle zeilen bijgezet om de registers en systemen voor te bereiden op de nieuwe situatie. Dat dit gelukt is, is onder meer te danken aan de voortdurende afstemming tussen Magister en DUO.