Cijferinvoer en uitgesteld publiceren.

Cijferinvoer via Agenda-toetsen

We introduceren met deze app-release een nieuwe manier van cijferinvoer. U vindt in de app nu een nieuw menu-item: Toetsen. Deze optie levert een lijst op met toetsen die via het web of via de app in de agenda zijn gepland. Als dus een Proefwerk, MO, SO of Tentamen in de agenda is opgegeven dan ziet u die in de toetslijst terug. 

Omdat de toets in de agenda is opgegeven of gepland, weten we welke leerlingen de toets doen, om welk vak het gaat en wie de toets afneemt.

De belangrijkste voordelen hiervan zijn:

  • Eén invoerscherm voor leerlingen uit verschillende studies
  • Eén invoer voor leerlingen die het vak op verschillende niveau’s volgen
  • Publiceren van cijfers op een later moment dan de invoer ervan

Invoer van testresultaten

Bepaal eerst in welke kolom(men) de cijfers weggeschreven moeten worden, voordat de resultaten ingevoerd kunnen worden. Het kiezen van de kolom(men) kan ook vooraf, zodat, als de toets is nagekeken, u de resultaten na één klik kunt invoeren.

Het is geen probleem als de toets afgenomen is voor leerlingen uit meerdere studies. Voor iedere studie kunt u een kolom kiezen.

Als er al cijfers in de gekozen kolom staan, worden deze getoond in het invoerscherm. Deze cijfers kunnen overschreven worden met de toetsresultaten.

Publiceren op een later moment

Op veler verzoek kunt u cijfers al wel invoeren in de resultaatlijst zónder deze te hoeven publiceren! U kunt éérst de resultaten op een toets met uw leerlingen bespreken, de resultaten eventueel nog wijzigen na een goed betoog van de leerling en daarna daadwerkelijk zichtbaar maken voor leerlingen (en ouders). Het publiceren van de resultaten moet u zien als het daadwerkelijk wegschrijven van de resultaten in de gekozen cijferkolom(men).

We bewaren de ingevoerde (voorlopige) resultaten eerst alleen op uw telefoon. Na publicatie zijn de cijfers ook via het web in te zien en worden de notificaties verstuurd (als dat gebruikt wordt door uw school).

Als de toets eenmaal gepubliceerd is worden altijd de ‘echte’ resultaten uit de kolom getoond. Een wijziging van het cijfer betekent dan direct een wijziging van het cijfer in de kolom.

Afronden

Als de toets niet meer van belang is en er geen resultaten meer ingevoerd hoeven te worden kunt u de toets afronden. Daarmee wordt de toets op de lijst met afgeronde toetsen gezet. Klik op ‘Terugzetten’ om de toets weer direct in beeld te krijgen.

Ook via Magister-Web

Ook via het web zal deze nieuwe manier van cijferinvoer mogelijk worden. Zodra die functionaliteit gereed is zullen de voorlopige toetsresultaten niet alleen in de app op het gebruikte toestel zichtbaar zijn maar ook op het web.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken