Woordenlijst.

tekst waar ben je zichtbaar?

2

2FA

Om de veiligheid te vergroten stimuleren wij het gebruik van twee-factor- authenticatie enorm. Hiermee wordt een extra beveiligingscheck ingevoerd om mogelijk misbruik te voorkomen. 2FA is voor onderwijsondersteunende medewerkers die werken met Magister verplicht. Daarnaast kunnen scholen 2FA ook aanzetten voor docenten, leerlingen en ouders. Magister beschikt bovendien over extra beveiliging in de apps, zoals bijvoorbeeld gezichts- en vingerafdrukherkenning in de app Magister Docent.

A

AVG

Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vindt u in dit dossier niet wat u zoekt? Kijk dan ook onder ‘Onderwerpen’ en ‘Zelf doen’.

B

Bestellen vanuit LAS / Magister

E

ECK iD

Het ECK iD is bedoeld om digitaal leren veilig en betrouwbaar te houden. Het ECK iD is wettelijk bepaald, een uniek versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer, de aangewezen digitale identiteit voor digitale leermiddelen. Het bestaat uit een string van 128 tekens en wordt gebruikt voor uitwisseling van informatie tussen systemen. Het ECK iD ondersteunt de geautomatiseerde processen tussen schoolsystemen en de systemen bij leveranciers van digitale leermiddelen. Sinds vorig schooljaar (2020-2021) is dankzij het ECK iD ook een soepele en betrouwbare uitlevering van het digitale lesmateriaal mogelijk. Vanaf schooljaar 2022–2023 is ECK iD leidend en komen andere ID’s te vervallen. Kijk hier voor meer informatie.

Entree Federatie

Magister is aangesloten bij de Entree Federatie. Hiermee is een Single Sign On met alle educatieve partijen die hierop zijn aangesloten mogelijk. Daarnaast biedt Magister onze partners de mogelijkheid om aan te sluiten op Magister Accounts. Hiermee kan binnen de applicatie worden ingelogd met het vertrouwde Magister account. Klik hier voor meer informatie over koppelmogelijkheden met Magister.

F

Feedback geven

Met feedback van onze gebruikers zijn wij erg blij. Het zorgt ervoor dat we onszelf kunnen verbeteren. U als gebruiker gebruikt Magister tenslotte elke dag. Binnen elke applicatie (web, apps etc.) kunt u via de feedbackknop uw feedback geven. Bedankt voor de moeite alvast.

Fotografie gebruik

gdggfdhgdfhdhd

K

Klantenservice

Onze klantenservice is ingericht om scholen te ondersteunen om Magister zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken in hun schoolprocessen. Er bestaat geen klantenservice voor eindgebruikers (dus bijv. voor ouders of leerlingen). De school blijft het eerste aanspreekpunt voor haar gebruikers als Magister niet werkt. Dit heeft ermee te maken dat Magister een software applicatie is, en de school zelf kan bepalen of bepaalde functionaliteiten aan of uit staan. Medewerkers van Magister kunnen ook niet leerlinggegevens inzien, nog wijzigingen voor verhuizingen etc. doorgeven. Wij vragen u hiervoor contact op te nemen met de leerling administratie van uw school.

L

LAS

LAS is het LeerlingAdministratieSysteem.

LVS

LVS is het LeerlingVolgSysteem.

Leeg ....

Leerling-account

De school geeft leerling-accounts uit om haar leerlingen toegang te geven tot Magister. Elk account is persoonsgebonden. Behandel je account net zoals je bankpas, deel dit niet om misbruik te voorkomen. Wanneer je op twee devices tegelijk met je account actief bent, zal omwille van veiligheidsredenen je wachtwoord worden gevraagd. Sluit je Magister-account altijd af als je op openbare devices hebt gewerkt.

Leerlingbegeleiding

Het goed begeleiden van leerlingen vraagt om efficiënte – en vooral: actuele – registratie van informatie binnen Magister. Als dat goed geregeld is, kunnen docenten zich goed focussen op hun coachende taken en op lesgeven op maat. Magister voorziet hierin met diverse functionaliteiten van het communiceren met ouders/verzorgers, het mentor verzuimoverzicht tot bijv. het Coaching Dashboard.

Leren op maat

Maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs inrichten kan voor docenten dikwijls een tijdrovende bezigheid zijn. Magister biedt hierin de helpende hand. Vanaf voorjaar 2021 biedt Magister oplossingen die docenten vergaand ontzorgen. Studiewijzers kunnen op basis van meer dan 60 geïntegreerde lesmethodes gemaakt worden. Deze leerlijnen kunnen vervolgens eenvoudig gepersonaliseerd en verrijkt worden door extra materialen te arrangeren en eigen opdrachten toe te voegen. Ook kunnen docenten het leerrendement van opdrachten extra verhogen door leerlingen persoonlijke feedback te geven. Dit werkt extra efficiënt met behulp van Microsoft 365 of Google for Education.

Logo Magister

Bent u een school en wilt u het logo van Magister gebruiken, dan kunt u dit vinden op Magister Service in de bibliotheek. Bent u geen school en wilt u ons logo gebruiken stuur dan een e-mail naar communicatie@iddinkgroup.com.

M

Magister.me

Magister.me is het innovatieve leerplatform dat maatwerk écht makkelijk maakt. Geen leerling leert hetzelfde. Met Magister.me kunnen docenten leerlijnen arrangeren en daarin eenvoudig differentiëren. Om zo aan de vraag van de individuele leerling te voldoen. Magister.me biedt de leerling, de mentor én ouders vakoverstijgend overzicht en inzicht in waar de leerling op dat moment staat, zodat coaching van de docent steeds effectiever wordt.

Magister Service

Magister Serice is de online serviceomgeving voor applicatiebeheerders van scholen die Magister gebruiken. Voor deze omgeving is een login vereist. Via de applicatiebeheerder op uw school kunt u om toegang voor deze omgeving vragen.

Magister Suite

Magister as-a-service

N

Nieuw bij Magister

Ben je een leerling die naar het voorgezetonderwijs gaat, en jouw school gebruikt Magister. Kijk dan hier onze pagina speciaal voor jou en je ouders.

O

OBO

Het Overzicht BRON onderzoek (OBO) bevat voor één VO-school alle inschrijvingen die van belang zijn voor de accountantscontrole voor het actuele bekostigingsjaar en van alle betrokken personen de benodigde persoonsgegevens. Het OBO-bestand en de verschillenlijst zijn door DUO ontwikkeld om de (instellings)accountant te ondersteunen bij het accountantsproces. Met het OBO kan de (instellings)accountant controleren in hoeverre de gegevens in het LAS en in het register overeenkomen.

Ouder-accounts

De school geeft de ouders/verzorgers van haar leerlingen ouder-accounts om hen toegang tot Magister te geven. Zo kunnen ouders/verzorgers actief betrokken blijven bij het schoolproces. Ouder-accounts kennen andere functionaliteiten dan bijv. leerling-accounts. Stel u heeft meerdere kinderen op het middelbaar onderwijs zitten, en beide scholen gebruiken Magister, dan kan u via de Magister app inloggen met uw ouder-account en uw kinderen toevoegen. Klik hier voor meer toelichting.

Overstappen

Wilt u overstappen naar een ander administratiesysteem voor uw leerlingen of studenten? Fijn dat u overweegt naar één van onze systemen over te stappen. Er komen daarbij veel vragen naar boven. Hoe voorkom ik dat de continuïteit van de onderwijsinstelling niet in gevaar komt? Welke verandering brengt zo’n overstap bij uw medewerkers teweeg? Hoe worden andere applicaties en instellingen zoals DUO en RIO die in contact staan met het administratiesysteem geraakt? Hoe zorgt u als onderwijsinstelling dat de transitie tussen de oude en nieuwe situatie goed verloopt?

Binnen de Iddink Group is veel ervaring met de migraties naar onze systemen. Kwaliteit en continuïteit staan daarbij voorop. Wij helpen u graag om dit proces zorgvuldig te begeleiden en onze ervaring op dit gebied met u te delen. Neem contact op met uw accountmanager voor een begeleiding op maat.

P

Partner worden

Er zijn diverse mogelijkheden om partner te worden van Magister. Bekijk onze partnerpagina en ontdek hoe wij samen het onderwijs nog beter kunne maken. Onze koppelmogelijkheden zijn veilig, professioneel en onafhankelijk. Onze partnermanager vertelt u er graag meer over. Neem hier contact met ons op.

Privacy

Lees op deze pagina hoe wij met privacy omgaan.

Privacyconvenant

De AVG kent de rol van verwerkingsverantwoordelijke (=onderwijsinstelling) en van Verwerker (Iddink Digital B.V.). Iddink Digital B.V. verwerkt (persoons)gegevens uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke. Dit is ook zo afgesproken in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy zoals gepubliceerd op www.privacyconvenant.nl. Tegelijk met het Convenant is een model Verwerkersovereenkomst gepubliceerd die Iddink Digital B.V. gebruikt in de afspraken met de scholen. Iddink Digital B.V. onderschrijft het Convenant en hanteert de model Verwerkersovereenkomst.

R

Responsible disclosure

Klik hier om de responsible disclosure na te lezen.

S

SCIM

Bent u een IAM leverancier en wilt u het ECK iD ontvangen? Maak dan gebruik van onze SCIM Edustandaard voor de voorziening van het ECK iD. Kijk hier voor de koppelmogelijkheden die Magister biedt.

Service portaal

Magister-applicatiebeheerders hebben toegang tot de online serviceomgeving Magister Service. Inlog is hiervoor vereist. Via deze online serviceomgeving kunnen o.a. meldingen real-time gevolgd worden, maar ook naslagwerk is beschikbaar via de bibliotheek.

Storingen

Mocht er een storing zijn, dan weet de applicatiebeheerder op de school hier meer over. Landelijke storingen zijn zichtbaar op allestoringen.nl. Bent u uw wachtwoord kwijt, kijk dan op .

Strategisch partnerschap

Magister heeft strategische samenwerkingen met meerdere partners. Heeft uw bedrijf ook een gave nieuwe oplossing ontwikkeld waarmee het onderwijs echt geholpen is? Kom dan koffie met ons drinken om de mogelijkheden te verkennen. Vul hier het formulier om met ons in contact te komen.

T

Teamviewer

TeamViewer is het programma dat onze Klantenservice gebruikt om onze klanten (scholen) te ondersteunen. Applicatiebeheerders lezen hierover op de onlineservice omgeving Magister Service. Via https://get.teamviewer.com/magistersupport is TeamViewer Quicksupport te installeren. Voordat er contact op wordt genomen met de helpdesk kun je TeamViewer starten en krijg je een ID. Met dat ID kan de helpdesk direct meekijken.

Toegankelijkheid uitgeverijen

Aan alle uitgevers die hierom verzoeken wordt toegang tot de Magister API verleend, inclusief de benodigde informatie om voor alle uitgevers eenzelfde koppeling met Magister mogelijk te maken. Deze toegang wordt verleend onder fair, reasonable and non-discriminatory terms (FRAND). Magister handelt hierbij conform de afspraken die hierover met de ACM zijn gemaakt en wordt hierop jaarlijks ge-audit.

Trainingen

Om meer bekwaam te worden met het gebruik van Magister binnen uw onderwijsinstelling, organiseren wij diverse trainingen. Ook kunnen wij een training bij u op locatie verzorgen. Kijk op …. Voor het overzicht van trainingen.

U

UWLR-FDE

Koppelen met Magister kan op verschillende manieren. Bent u een distributeur van leermiddelen en heeft u behoefte aan een koppeling met Magister ten behoeve van de fijndistributie? Dan doet de UWLR-FDE koppeling zijn werk.

UWLR-L

Een van de koppelmogelijkheden met Magister is de UWLR Smalle set. Uw educatieve applicatie en/of leermiddel wordt middels de UWLR-L koppeling gekoppeld met Magister. De API wisselt leerlinggegevens, klasinformatie en vakinformatie uit. Kijk op onze partnerpagina voor meer informatie.

V

Verhuizing doorgeven

Stel u/je gaat verhuizen en de nieuwe adresgegevens moeten juist zichtbaar zijn in Magister. Geef uw adreswijziging door aan de leerling administratie van de school. Zij kunnen dit in orde maken voor u.

W

Wachtwoord vergeten

Oeps dat kan gebeuren. Klik hier voor meer informatie.

Wet- en regelgeving

Magister staat al jaren hoog aangeschreven om haar functionaliteiten op het gebied van wet- en regelgeving. Deze functionaliteiten maken de ondersteunende taken in het onderwijsproces overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk.
Scholen hebben de zekerheid dat alles wat wet- en regelgeving is optimaal wordt doorgevoerd in Magister en in alle functionaliteiten die het kan raken. Daarbij gaat Magister – daar staan wij om bekend – vaak veel verder en breder dan de functionaliteit die de wet- en regelgeving verplicht stelt. Zo zorgt Magister er mede voor dat uw hele onderwijsproces altijd up-to-date is.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw Magister accountmanager of maak direct een afspraak.
We komen graag langs om te bekijken wat we voor uw school kunnen betekenen.

Afspraak maken